Uyuşturucuların Pençesinden Hayat Kurtararak geçen

50 YIL

Narconon (“narkotik olmayan” anlamına gelir) uyuşturucu ve alkol rehabilitasyon programı bağımlılığını sona erdirmeyi ve üretken, uyuşturucusuz ve alkolsüz bir yaşama dönmeyi arzulayan herhangi birine açıktır.

Narconon programı sadece madde bağımlılığının zihin ve beden üzerindeki etkilerini zayıflatmayı amaçlamaz aynı zamanda kişinin ilk başta uyuşturucuya yönelme sebebini de çözümler. Sonuç olarak, on binlerce kişi Narconon programından mezun olmuş ve uyuşturucudan uzak yeni yaşamlarına yelken açmıştır.

Narconon Programı Scientology felsefesinin kurucusu L. Ron Hubbard’ın yazıları ve keşiflerine dayanır. Bununla beraber, Narconon din ile ilgili olmayan bir kuruluştur ve programa katılan bir kişi Scientologist olmaz.

Bay Hubbard madde bağımlılığı konusundaki araştırmalarına 1960'larda başlamıştır. Bu araştırmaların sonucunda ortaya çıkan bulgular bireyi uyuşturucu bağımlılığından kurtaran yöntemler sunmuştur.

Narconon merkezleri bu bulguları katılımcılarının bağımlılıklarının fiziksel ve duygusal sebeplerinden kurtulmalarına yardım etmek için ve daha da önemlisi uyuşturucudan uzak bir yaşam sürmeleri ve şiddetli uyuşturucu arzusunu sonlandırmak için hizmet sunmaktadır.

Günümüzde Narconon 45 rehabilitasyon merkezi ile küresel bir ağ oluşturmuştur. Oklahoma'da bulunan Narconon Arrowhead, Narconon ağının lider uyuşturucu rehabilitasyon ve uluslararası eğitim merkezidir. Rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra, dünya çapından rehabilitasyon uzmanları için yerinde eğitim ve stajyerlik hizmetleri de sunmaktadır.

Kıtasal Narconon merkezleri uyuşturucu rehabilitasyon ve eğitim tesisleri olarak tüm bölgeye hizmet etmektedir— Afrika'da, Avustralya'da, Kanada'da, Avrupa'da, Birleşik Krallık'ta ve Latin Amerika'da.

Kaliforniya, Ojai'de bulunan eşsiz bir Narconon tesisi özellikle toplum liderleri ve sanatçılar gibi önde gelen isimlere hizmet vermek için kurulmuştur.

Dünya Çapında Ağ

OLUŞTURMAK

Narconon hizmetleri rehabilitasyonun ötesine, uyuşturucuyu bağımlılık safhasına gelmeden önce durdurmak için daha geniş kitlelere uzanmaktadır. Narconon uyuşturucu eğitim uzmanları milyonlarca gence ve yetişkine madde ve madde bağımlılığı konusunda ikna edici bilgiler vererek onların yanlış yola girmelerine engel oluyor.

Bölgesel Narconon Merkezi
Kıtasal Narconon Merkezi
Narconon Bayrak Gemisi

Bu sitede Narconon programının yaklaşık elli yıllık faaliyetleri ve başarıları sunulmaktadır. İşte programın emsalsiz bileşenleri ilaçsız bırakma, Yeni Yaşam Detoksifikasyonu ve yaşam becerilerinin tanımı, Yeni Yaşam Detoksifikasyon bileşeninin resimsel anlatımı ve rehabilitasyon uzmanlarının eğitimi ve stajının yanı sıra rehabilitasyon programını da sunmak için tasarlanan yeni model Kıtasal Narconon merkezleri de dâhil olmak üzere dünya genelinde faaliyet gösteren Narconon rehabilitasyon merkezlerinin genişliğine dair bir inceleme ile birlikte sunulmaktadır.

Belki de en önemli perspektif içlerinden birinin ya da birkaçının uyuşturucu belasından kurtulduktan sonra hayatları değişen bireylerin, ailelerin ve topluluklarındır. Program mezunları, onların sevdikleri, sivil toplum yetkilileri ve hükumet yetkilileri Narconon programı aracılığıyla fark edilen bağımlılıktan bağımsızlığı teşvik etmektedirler.