Gizlilik Uygulamaları & Alkol ve Uyuşturucu İstismarına ilişkin Kayıtların Gizliliği Bildirimi

Geçerlilik tarihi: 5 Eylül 2015

BU BİLDİRİM HAKKINIZDAKİ SAĞLIK BİLGİLERİNİN NASIL KULLANILABİLECEĞİNİ VE BU BİLGİLERE NASIL ERİŞEBİLECEĞİNİZİ AÇIKLAMAKTADIR. LÜTFEN DİKKATLE İNCELEYİN.

 1. SAĞLIK BİLGİLERİNİN GİZLİLİĞİ Narconon Türkiye Programda, geçmişteki, şimdiki veya gelecekteki sağlığınız ya da sağlık hizmetleri için ödeme şekliniz ile ilgili kişisel olarak hakkınızda toplanan ve/veya oluşturulan sağlık bilgileri, sağlık sigortası taşınabilirlik ve sorumluluk yasası (HIPAA), 45 C.F.R. Bölüm 160 ve 164 olarak bilinen Federal yasa kapsamında yer alan “korumalı sağlık bilgileridir” . Programda tutulan alkol ve uyuşturucu istismarına ilişkin öğrenci kayıtlarının gizliliği, Alkol ve Diğer Uyuşturucu (AOD) Gizliliği Kanunu, 42 C.F.R. Bölüm 2 olarak bilinen başka bir Federal yasa ile de korunmaktadır. Genel olarak, Narconon Türkiye sizin programa girdiğinizi program dışındaki hiçbir kişiye söylemeyecektir veya sizi alkol ya da uyuşturucu istismarcısı olarak belirten hiçbir bilgi açıklamayacak veya diğer herhangi bir korunan sağlık bilgisini mevzuat tarafından izin verilen bazı sınırlı durumlar dışında kullanmayacak ve açığa çıkartmayacaktır. Sağlık bilgileriniz, bu iki Federal yasadan daha koruyucu veya katı olan ilgili bir devlet yasası ile de korunmaktadır.
 2. SAĞLIK BİLGİLERİNE İLİŞKİN GÜVENCE. Narconon Türkiye sizin ve sağlığınız hakkındaki sağlık bilgilerinin kişisel olduğunu kabul eder. Narconon Türkiye hakkınızdaki sağlık bilgisini korumayı taahhüt eder. Size kaliteli hizmet sunmak ve belirli devlet veya federal yasal mevzuatına uymak amacıyla; Narconon Türkiye Narconon programında aldığınız hizmetlerin bir kaydını oluşturur. Gizlilik Uygulamaları ve Alkol ve Uyuşturucu İstismarına ilişkin Öğrenci Kayıtları Gizliliği hakkındaki bu bildirim ("Bildirim”), Narconon programı bünyesinde aldığınız hizmet hakkında oluşturulan tüm kayıtlar için geçerlidir. Bu Bildirimde, hakkınızdaki korumalı sağlık bilgilerinin Narconon Türkiye kullanılabileceği veya ifşa edilebileceği durumlar anlatılacaktır. Aynı zamanda, korumalı sağlık bilgilerinin kullanımı ve ifşa durumuna Narconon Türkiye ilişkin haklarınız ve bazı yükümlülükleriniz de tanımlanacaktır. Narconon Türkiye Yasa gereği;
  1. Sizi tanıtan sağlık bilgilerinin gizli olarak saklandığından emin olmalıdır;
  2. Hakkınızda tutulan sağlık bilgilerine ilişkin olarak yasal görevleri ve Gizlilik uygulamaları hakkındaki bu Bildirimi size vermelidir;
  3. Bildirimdeki şu anda yürürlükte olan şartları uygulamalıdır; ve
  4. Gizli olmayan sağlık bilgilerinizin yetkisiz şekilde kullanımı veya ifşa edilmesi durumunda sizi bilgilendirmelidir.
 3. BU BİLDİRİM KİMLERİ BAĞLAR? Bu Bildirimde; Narconon Türkiye hizmetlerinizde yer alan Narconon Türkiye çalışanlar, gönüllüler ve diğer personelin uygulamaları tanımlanmaktadır. Narconon Türkiye ve bu kişiler Bildirimin koşullarını uygulayacaklardır ve mevzuat tarafından izin verildiği veya gerektiği gibi hakkınızdaki korunan sağlık bilgilerini kullanabilir veya ortaya çıkarabilirler. Bu Bildirim, sizi tanıtan ve geçmişteki, şu anki veya ilerideki fiziksel sağlığınız ya da ruhsal durumunuz ile ilişkili bilgileri ve yararlandığınız sağlık hizmetleri ve ilişkili sağlık bakımı hizmetlerini kapsayan korunan sağlık bilgilerinize erişim ve kontrol haklarınızı tanımlar. Kişisel hekiminizin izlediği farklı politikalar olabilir ve kendi Gizlilik Uygulamaları Bildirimini kullanabilir.
 4. KORUMALI NARCONON TÜRKIYE SAĞLIK BİLGİLERİNİZ NASIL KULLANILIR VEYA İFŞA EDİLİR? Narconon Türkiye Sizin hakkınızdaki sağlık bilgilerini toplar ve onları bilgisayarda bir çizelgede ve kişisel sağlık kaydınızda saklar. Bu sizin tıbbi kaydınızdır. Bu tıbbi kayıt, 'nun mülkiyetidir Narconon Türkiyeancak tıbbi kayıtta yer alan bilgiler size aittir. Korumalı sağlık bilgilerinin kullanılabileceği veya ifşa edilebileceği Narconon Türkiye farklı yollar, aşağıdaki kategorilerde tanımlanmaktadır. Her kullanım ve ifşa kategorisi için, Narconon Türkiye ne anlama geldiği açıklanacak ve bazı örnekler verilecektir. Bir kategorideki her kullanım veya ifşa hali listede yer almayabilir. Bununla beraber, bilgilerin Narconon Türkiye saklanması ve ifşa edilmesi için yetkili olunan tüm yollar, kategorilerden birinde yer alacaktır. Belirli uyuşturucu ve alkol bilgileri, HIV veya akıl sağlığı bilgileri gibi bazı bilgiler özel kısıtlamalara tabidir.
  4.1 İç Haberleşme için. Korumalı sağlık bilgileriniz, program dahilinde sizi tedavi etme veya madde istismarı tedavisine sevk etme görevimiz ile ilgili olarak bilgilere ihtiyaç duyan program personeli tarafından kullanılacaktır. Bu da, korunan sağlık bilgilerinizin tedavi, ödeme veya sağlık hizmetleri amaçları doğrultusunda personel arasında paylaşılabileceği anlamına gelmektedir. Örneğin: Program dahilindeki iki veya daha fazla sağlayıcı, en iyi tedavi kürü ile ilgili olarak birbirlerine danışabilir. Program, size sağlanan sağlık hizmetleri için ödeme yapılabilmesi için sağlık bilgilerinizi faturalama işlemi için paylaşabilir. Ve/veya korunan sağlık bilgileriniz, program tarafından sağlanan hizmetin genel kalitesini geliştirmek amacıyla programdaki diğer öğrenciler ile ilgili olarak tedaviniz hakkında program konusu dahilinde tartışılabilir. Korunan sağlık bilgileriniz, aksi kararlaştırılmadıkça program personeli tarafından tekrar ifşa edilmeyecektir.
  4.2. Kalifiye Hizmet Organizasyonları ve/veya İş Ortakları Korunan sağlık bilgilerinizin bir kısmı veya tamamı, sağlık hizmetlerinin sunulmasında programa yardımcı olan, bu program kapsamında olmayan hizmetlerin sunumu için destek alınan kalifiye organizasyonlar ve/veya iş ortaklarına ifşa edilebilir. Kalifiye organizasyonlar ve/veya iş ortakları; faturalama şirketleri, veri işleme şirketleri veya idari ya da uzmanlık hizmetleri sunan şirketleri içermektedir. Sağlık bilgilerinizi korumak için, Narconon Türkiye bu kalifiye hizmet organizasyonları ve/veya iş ortaklarının, yazılı bir anlaşmada ayrıntılı olarak belirtilen süreler boyunca, programın uyguladığı standartların aynısını uygulaması gerekmektedir.
  4.3. Tıbbi Acil Durumlarda. Sağlık bilgileriniz, tıbbi olarak bir acil durumda, sağlığınıza yönelik acil bir tehdit olduğunda ve acil tıbbi müdahale gerektiğinde tıbbi personele ifşa edilebilir.
  4.4. Araştırmacılara. Bazı koşullar altında program, araştırma amaçları doğrultusunda korunan sağlık bilgilerinizi kullanabilir veya ifşa edebilir. Örneğin, bir araştırma projesinde bir teste tabi tutulan veya tedavi alan tüm öğrenciler ile aynı sorunlar için başka bir tedavi alan diğer hastaların sağlık ve iyileşme durumu karşılaştırılabilir. Bununla birlikte, tüm araştırma projeleri, araştırma teklifini incelemiş ve korunan sağlık bilgilerinizin Gizliliğini sağlamak için protokoller oluşturmuş olan bir Kurumsal İnceleme Kurulu veya mevzuatı çerçevesinde izin verilen diğer özel inceleme kurulları tarafından onaylanmalıdır.
  4.5. Denetçiler ve Değerlendirmeciler. Bu program, programın düzenleyici direktiflere uygun olmasını ve alınan fonların düzgün şekilde harcanmasını ve dağıtılmasını sağlamak için düzenleyici kuruluşlar, fon sağlayıcılar, üçüncü taraf ödeyiciler ve alkol ve uyuşturucu programlarını inceleyen organizasyonlara sağlık bilgilerini ifşa edebilir.
  4.6. Yetkili Mahkeme Kararına Uygun Olarak. Bu program, yetkili mahkeme kararına uygun olarak ve bu kapsamda korunan sağlık bilgilerinizi ifşa edebilir. Bu durum kimliğinizi korumak için belirli uygulama prosedürlerini içeren ve Türk mevzuatında belirtildiği şekilde bazı belirli kararları aldığı ve ifşa kapsamını sınırladığı benzersiz bir mahkeme kararıdır.
  4.7. Program Tesislerinde veya Program Personeline yönelik Suç. Bu program, bir öğrenci program tesislerinde veya program personeline karşı bir suç işlediğinde veya suç işleme tehdidinde bulunduğunda, emniyet güçlerine belirli sınırlar dahilinde korunan sağlık bilgilerini ifşa edebilir. Federal yasa ve yönetmelikler, bir öğrenci tarafından program sırasında ya da program için çalışan birine karşı işlenen bir suç veya bu tür bir suç işlemek için yapılan bir tehdit ile ilgili bilgileri korumamaktadır.
  4.8. Şüpheli Çocuk İstismarı ve İhmali Bildirimi. Bu program, devlet mevzuatı çerçevesinde çocuk istismarı veya çocuk ihmali şüphesini bildirebilir. İlgili mevzuat, çocuk istismarı veya çocuk ihmali şüphesi halinde bu husus hakkındaki kişisel bilgilerin devlet hukuku kapsamında makamlara bildirimini kişisel bilgi olarak korumaz.
  4.9. Yasa Gereğince. Program, federal gizlilik ve mahremiyet yönetmeliklerinin izin verdiği bir şekilde devlet yasaları gereği korumalı sağlık bilgilerini ifşa edecektir.
  4.10. Randevu Hatırlatmaları. Narconon Türkiye randevu hatırlatmaları veya alternatif tedavi yöntemleri ya da sağlıkla ilgili diğer yararlı bilgilere ilişkin olarak mevzuat sınırları dahilinde sizinle iletişim kurma hakkını saklı tutar.
  4.11 Korunan Sağlık Bilgilerinin farklı şekillerde Kullanımı ve İfşası. Korumalı sağlık bilgileri bu Bildirimin kapsamında olmayan kullanımı ve ifşası yalnızca yazılı izniniz veya yasal temsilcinizin yazılı izni ile söz konusu olabilir. Korumalı sağlık bilgilerinizin kullanımı veya Narconon Türkiye ifşasına izin vermeniz veya yasal temsilcinizin izin vermesi durumunda; bu izne dayanılarak henüz harekete geçilmediği sürece, bu izin istediğiniz Narconon Türkiye zaman siz veya yasal temsilciniz tarafından iptal edilebilir.
 5. HAKKINIZDA SAKLANAN SAĞLIK BİLGİLERİNE NARCONON TÜRKIYE İLİŞKİN HAKLARINIZ Sağlık bilgilerinize ilişkin haklarınız aşağıda sunulmaktadır. Bu hakları kullanmak için, 'de HIPAA Gizlilik Uzmanı ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Narconon Türkiye. Sizden yazılı bir talepte bulunmanız istenebilir. HIPAA Gizlilik Uzmanı ile aşağıdaki bilgiler kullanılarak iletişime geçilebilir:
  Narconon Türkiye
  İlgi: HIPAA Gizlilik Uzmanı
  Edremit
  Balıkesir, Batı Marmara
  Türkiye
  Telefon: 0 (850) 304 23 23
  E-posta: info@narconon.org
  5.1. Denetleme ve Kopya Hakkı. Bazı istisnalar haricinde, hakkınızda saklanan sağlık bilgilerinizi inceleme ve kopyalarını edinme Narconon Türkiye hakkına sahipsiniz. Bazı çok sınırlı durumlarda, Narconon Türkiye yasaların izin verdiği şekilde korumalı sağlık bilgilerinizi inceleme ve kopyalarını edinme talebiniz reddedilebilir. Talebinizin bir kısmı veya kısımlarının reddedildiğinden haberdar edileceksiniz. Yasa gereği bazı retler gözden geçirilebilir. Bir reddin gözden geçirilmesi için hak talep etme usulleri hakkında size bilgilendirme yapılacaktır. Ancak, yasada belirtilen diğer retler gözden geçirilemez. Her talep ayrı ayrı değerlendirilecek ve yasaya uygun olarak size bir yanıt sunulacaktır.
  5.2. Sağlık Bilgilerinizi Değiştirme Hakkı. Korumalı sağlık bilgilerinizin yanlış veya eksik olduğunu düşünürseniz, Narconon Türkiye bilgilerin değiştirilmesini isteyebilirsiniz. Narconon Türkiye ancak talebiniz yazılı olarak yapılmaz veya talebi destekleyen makul bir neden içermezse, talebiniz reddedilebilir. Ayrıca, Narconon Türkiye tarafından Narconon Türkiye Narconon Türkiye (i) doğru ve eksiksiz olduğu; (ii) korumalı sağlık bilgilerini Narconon Türkiyeoluşturan kişi veya kurum değişikliği yapamayacak durumda olmadıkça, tarafından oluşturulmadığı; (iii) tarafından veya için saklanan korumalı sağlık bilgilerinin parçası olmadığı Narconon Türkiyeveya (iv) incelemeniz ve kopyasını almanıza izin verilen korumalı sağlık bilgilerinin parçası olmadığı düşünülen korumalı sağlık bilgilerini değiştirmeyi isterseniz, talebiniz reddedilebilir. Eğer değiştirme talebiniz reddedilirse, Narconon Türkiye bu ret size bildirilecek ve bu ret ile aynı fikirde aleyhinde yazılı bir açıklama ibraz etme hakkınızı nasıl kullanabileceğiniz ve/veya değiştirme talebinizin ve reddin bir kopyasının söz konusu korunan sağlık bilgileriyle birlikte saklanması ve söz konusu korumalı sağlık bilgilerinin ilave ifşalarıyla birlikte ifşa edilmesini nasıl talep edeceğinize ilişkin talimatlar sağlanacaktır.
  5.3. İfşaların Hesabını Tutma Hakkı. Korumalı sağlık bilgilerinizin belirli ifşaların bir listesini Narconon Türkiye edinme hakkına sahipsiniz. Bu liste, program kapsamında tedavi, ödeme veya sağlık hizmetleri için veya vermiş olduğunuz izne istinaden ya da doğrudan size yapılanlar da dahil olmak üzere HIPAA mevzuatında belirtilen belirli ifşaları içermeyecektir.
  5.4. Sınırlama Talep Etme Hakkı. Program kapsamındaki tedaviniz, ödemeniz veya sağlık işlemleri hakkında Narconon Türkiye tarafından kullanılan veya ifşa edilen korumalı sağlık bilgileri üzerinde sınırlama veya kısıtlama talep etme hakkına sahipsiniz. Narconon Türkiye talebinizi değerlendirilecektir, Narconon Türkiye ancak kabul etmek zorunda değildir. Eğer Narconon Türkiye talebiniz kabul edilirse, Narconon Türkiye korunan sağlık bilgilerinizin size acil tedavi uygulanması için gerekli olduğu acil durumlar haricinde, talebinize uyulacaktır. Narconon Türkiye Yasal olarak gerekli ya da yasal olarak izinli olan ve sizin sağlığınızın yararına olduğu düşünülen kullanım veya ifşalar Narconon Türkiye üzerindeki sınırlamalar kabul edilmeyecektir.
  5.5. Gizli Haberleşme Talebi. Korumalı sağlık bilgileriniz hakkında Narconon Türkiye sizinle belirli bir şekilde veya belirli bir yerde haberleşilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Örneğin, sizinle yalnızca Narconon Türkiye iş yerinde veya posta aracılığıyla temas kurulmasını isteyebilirsiniz. Narconon Türkiye Tüm makul taleplere uyulacaktır.
  5.6. Şikayetçi Olma Hakkı. Mevzuatın bir program tarafından ihlali bir suçtur ve şüpheli ihlaller yönetmelikler uyarınca uygun makamlara rapor edilebilir. Eğer sorularınız varsa veya Gizlilik haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız, HIPAA Gizlilik Uzmanı ile bizzat görüşebilir veya endişenizin yazılı bir özetini yukarıda listelenen adrese gönderebilirsiniz. Ayrıca, Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bölümüne yazılı olarak şikayette de bulunabilirsiniz. Şikayette bulunduğunuz için ceza uygulanmayacak veya misilleme yapılmayacaktır.
  5.7. Bildirimin Kopyasını Almak. Bu Bildirimin bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz.
 6. BU BİLDİRİMDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER. Narconon Türkiye herhangi bir zamanda bu Bildirimin şartlarını değiştirebilme hakkını saklı tutar. Narconon Türkiye hakkınızda halihazırda programda bulunan ve ayrıca programın gelecekte sahip olacağı korumalı sağlık bilgileri için revize edilen veya değiştirilen bildirimi yürürlüğe koyma hakkını saklı tutar. Narconon Türkiye mevcut ve geçerli Bildirimin bir kopyasını asacaktır. Bildirim için geçerlilik süresi belirlenir.